ESCOLES / COL·LEGIS

La pastoral impregna el tarannà dels nostres centres. És per això que la tasca quotidiana esdevé  pastoral. Els valors en què se sosté, com la senzillesa, l’esperit de servei, la sensibilitat, l’esperit crític, l’espiritualitat, la justícia o la responsabilitat, entre altres,  esdevenen el pal de paller de la nostra acció educativa. Tot plegat, des de la mirada de Jesús de Natzaret i des del testimoni de Sant Vicenç de Paül i Santa Lluïsa de Marillac.