FORMACIÓ

La formació és una eina per a fer que els processos de canvi esdevinguin una realitat. Des de la perspectiva de la pastoral, el coneixement de les novetats sobre temes relacionats amb l’educació, el cultiu de la interioritat, el carisma vicencià, la realitat eclesial o la diversitat religiosa s’ha convertit en una necessitat. No solament es tracta de saber i aplicar tot allò referent a la innovació educativa pastoral, sinó també de créixer com a persones i com a professionals.