LLARS

Les llars d’infants acullen nens i nenes des dels 4 mesos fins als 2 anys. En aquesta etapa de la vida, la pastoral és, més que un llistat d’activitats o la concreció d’un programa, un clima. Per aquest motiu, l’equip d’educadores porten a la pràctica en el seu dia a dia els valors cristians en els quals pretenem que creixin els infants: l’acollida, l’estimació mútua, la pau, la convivència, l’alegria, la sensibilitat, l’admiració...