ESCOLES / COL·LEGIS

En aquest apartat, hi trobareu documentació pedagògica relativa a les escoles de la Fundació. La informació està organitzada en 3 blocs que conformen les línies comunes del treball dels nostres centres educatius: El I Pla Pedagògic, el II Pla Pedagògic i el Fòrum Educatiu Vicencià.