LLARS

En aquest apartat, hi trobareu documentació pedagògica relativa a les llars de la Fundació. La informació està organitzada en 2 blocs que estableixen línies comunes en el treball de les nostres llars: El I Pla de les llars i el II Pla de les llars.
També hi ha un apartat amb documentació rellevant per a les llars, com ara els decrets i documents oficials, així com algun projecte rellevant de les mateixes.