COM TREBALLAR ELS LÍMITS AMB ELS INFANTS II

DESCRIPCIÓ / PROGRAMA
A partir d’una exposició basada en el que diu el Decret 101/2010 de 3 d’Agost, s’analitzarà allò que el Departament ha establert respecte a la relació que s’ha d’establir entre l’escola i la família, amb les vies, recursos i documents que la faciliten.
Posteriorment, es treballarà a partir de l’anàlisi de 4 casos pràctics.


OBJECTIUS
- Reflexionar sobre els punts forts i els punts febles d'aquesta coordinació.
- Conscienciar-nos sobre la importància de la coordinació amb les famílies
- Compartir tècniques i estratègies per tal d'afavorir la coordinació.
- Veure el marc normatiu ref

PLACES40

DATA INICI / FI05.04.0011 / 05.04.2014

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ05.04.2014

LLOCLlar d’Infants Jahibé, C/Saturn, 2. St. Adrià del Besós

HORARI17:30-19h

DEMANA INFORMACIÓ