LA VEU DELS CENTRES

El PER QUÈ d’una USEEI (Escola Marillac)

2014-10-07

Ens trobem en un moment educatiu on la paraula “Escola Inclusiva” està en boca de tothom, no obstant però, no tots aquells que en parlem coneixem completament la magnitud que això suposa.

És en aquest punt on la nostra escola, l’Escola Marillac de Barcelona, porta anys pensant-hi, rumiant-hi, reorganitzant-se. quina és la millor manera de portar a terme aquesta escola inclusiva que, com molt bé diu el mot, hauria de satisfer les necessitats de tots els alumnes.

Per això sorgeix la idea de fer una Unitat de Suport a l’Educació Especial Interna (USEEI), que pugui oferir recursos humans, tècnics i materials per ajudar a través d’una atenció individualitzada —o en petit grups— els nens i  nenes que ho necessitin, al mateix temps que la  resta de la classe pugui seguir el ritme de treball adequat per el seu nivell a les àrees curriculars.
Volem una escola inclusiva, una escola per a tothom que no faci cap distinció ni etiqueti per raó de procedència, de color, de sexe, de llengua, de religió, de discapacitat, de sobredotació, d’origen social o a causa de qualsevol altra condició específica de la persona.

Facilitem el treball d’integració escolar i d’educació inclusiva dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) dins l’aula ordinària. A l’aula tenen cabuda tant alumnes amb dictamen i susceptibles de dictamen com alumnes que per motius diversos no segueixen el ritme diari de la classe.

Una de les nostres més grans inquietuds és afavorir al màxim l’accés al currículum ordinari de l’aula fent-hi les adaptacions pertinents.

Com ho fem? Aquesta és la nostra proposta:

  • Elaborem les seves adaptacions unint totes les necessitats que presenten en les diferents àrees, ja siguin les que treballen dins la USEEI com les de l’aula del seu curs. A partir d’aquí treballem paral·lelament amb la família i els suports externs els quals, en conèixer quins són exactament els nostres objectius, poden ajudar-nos d’una forma més productiva respecte a les necessitats dels seus fills i filles.
  • Facilitem la comunicació d’aquests alumnes amb els companys i/o els adults oferint-los sistemes alternatius i/o augmentatius de comunicació.
  • Fem participar d’una forma important les noves tecnologies (TIC).
  • Afavorim dia rere dia la participació dels alumnes a les aules. És d’extrema importància que l’alumne se senti partícip del seu grup aula, i que vegi que la USEEI és allà on treballa algunes de les hores del dia.
  • Realitzem avaluacions sempre depenent dels objectius que s’hagin treballat (amb alumnes molt afectats prioritzem sempre els objectius  funcionals).
  • Ens agrada realitzar les diverses avaluacions a la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), un espai on poder tractar totes les adaptacions i on també podem treballar amb els mestres del claustre que cada setmana hi participen de forma espontània.

Fomentem que cada alumne/a conegui que a l’escola hi ha un espai, la USEEI, on es realitza un treball específic de suport, sempre depenent de les necessitats de cada persona, en les àrees instrumentals, en l’aprenentatge del funcionament de l’ordinador, en estimulació visual, auditiu,  i sensorial, en logopèdia, en habilitats socials,etc.

Una de les nostres funcions és no fer oblidar que cada alumne pertany a un grup, a un curs, que és l’entorn on ell anirà creixent i formant-se, on es farà moltes preguntes i on l’ajudarem: un dia que vagi d’excursió,en alguna activitat no rutinària, etc.
L’escola inclusiva aporta molts avantatges de forma recíproca, però seria impossible nombrar-los tots.
Amb la coordinació del tutor seguirem vetllant perquè el dia a dia sigui més fàcil per a tots aquests alumnes i perquè els ajudi a rebre tots els coneixements funcionals que necessiten.
També volem manifestar que la USEEI està oberta per aconsellar tots aquells que necessitin l’orientació per acompanyar algun alumne en situacions delicades, tot i que, en principi, no compleixi amb els criteris per treballar dins l’entorn de la USEEI.
És, en definitiva, un servei per als nostres alumnes que valoren molt positivament les famílies i del qual, d’una manera sana, ens en sentim ben orgullosos.

NEWSLETTER

NOTÍCIES DESTACADES

HISTÒRIC

2014