ORGANITZACIÓ

Educar nens/es, adolescents i joves des d'una visió cristiana, segons el model de Sant Vicenç de Paül i de Santa Lluïsa de Marillac, proporcionant-los una formació integral de qualitat que afavoreixi la seva autonomia, el seu sentit crític i el seu compromís social. Els nostres centres prioritzen l'atenció a les persones més vulnerables i en risc d'exclusió social i constitueixen un conjunt d'obres educatives sostenibles.

Educar nens/es, adolescents i joves des d'una visió cristiana, segons el model de Sant Vicenç de Paül i de Santa Lluïsa de Marillac, proporcionant-los una formació integral de qualitat que afavoreixi la seva autonomia, el seu sentit crític i el seu compromís social. Els nostres centres prioritzen l'atenció a les persones més vulnerables i en risc d'exclusió social i constitueixen un conjunt d'obres educatives sostenibles.