II PLA PEDAGÒGIC

El II Pla Pedagògic (2012-2016) és un instrument de planificació educativa concebut per la millora pedagògica. Presenta unes directrius comunes amb l’objectiu d’ordenar esforços per progressar conjuntament en unes línies determinades de treball pedagògic.
Elaborat tenint en compte les aportacions de tots els estaments presents a la Comunitat Educativa, recull les conclusions dels grups de treball sorgits al Fòrum Educatiu Vicencià.
En els documents d’aquest apartat, hi trobareu la presentació i descripció de les 6 línies generals i la línia transversal que conformen el Pla. També hi podreu trobar els Quadres de Comandament Integral que esdevenen la base comuna pel desenvolupament i elaboració dels Plans pedagògics a les escoles.