JORNADA PEDAGÒGICA

La Jornada Pedagògica esdevé un espai de convivència i formació, que es celebra anualment en acabar el curs,  reunint a tots els mestres i educadors/es de la FEV.
Els objectius són:
- Facilitar l’intercanvi d’experiències reixides en els nostres centres
- Reflexionar sobre els reptes educatius que tenim com a educadors vicencians.
- Conviure per fomentar el sentit de pertinença a la FEV

Compta amb la participació de destacats professionals vinculats al món de l’educació, la pedagogia, l’atenció social o la psicologia, així com amb el personal propi de les nostres escoles. Els temes desenvolupats són seleccionats per l’equip de reflexió pedagògica, tenint en compte les necessitats dels centres, vinculades al desenvolupament de les línies descrites als plans pedagògics.
En aquest apartat, hi trobareu un recull amb els materials corresponents als tallers de les diverses Jornades realitzades, així com els referents a l’organització i desenvolupament de les mateixesMesos: .